Hyperion

HYPERION är ett EU-finansierat forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett forensiskt system som kan hjälpa polis och annan inblandad personal att på ett snabbt och smidigt sätt analysera en brottsplats efter en terrorattack. HYPERION koordineras av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Ett system för forensiska analyser av brottsplatser på avstånd efter terrorattacker

De första åtgärderna på en brottsplats där en explosion har skett är påbörjandet av räddningsinsatser. Den ansvarige räddningsledaren koordinerar räddningspersonal samtidigt som han även måste spärra av omrädet. Parallellt med räddningsåtgärderna kan HYPERION användas. Systemet är tänkt användas för analys av typ och mängd av explosivämne som använts vid attacken. Med hjälp av utrustning för avståndsdetektion samlar HYPERION in forensisk data och gör en riskbedömning av misstänkta oexploderade rester på avstånd. På detta sätt kan man med hjälp av HYPERION säkra brottsplatsen, ett arbete som idag genomförs manuellt av en bombgrupp. Kombinerat med en 3D avbildning av brottsplatsen kan man gå bakåt i tiden för att uppskatta storleken på laddningen och ta fram en exakt detonationspunkt.

Hyperion_concept

De forensiska data som samlas in av HYPERION krypteras och skickas till polis direkt från brottsplatsen. Efter att brottsplatsen är säkrad kan forensiker ta manuella prover. Inom HYPERION kommer nya provtagningsprotokoll att tas fram och valideras. Vid utvecklingen av dessa ska man ta hänsyn till att bland annat öka känsligheten hos analysmetoderna, förbättra provens stabilitet, optimera de packningsprocedurer som används idag samt lägga fokus på att minimera föroreningar då proverna ska kunna användas som bevis. Syftet med de nya provtagningsprotokollen är att ytterligare stärka de forensiska bevis som samlats in via avståndsdetektion av området.

 

Läs mer på HYPERION's engelska sidor.länk till annan webbplats

Projektkoordinator:

FOI, Swedish Defence Research Agency
Department of Energetic Materials
Grindsjön Research Centre
SE-147 25 Tumba

 

SWEDEN

Kontakt:

E-mail: hyperion@foi.se
E-mail: soe@foi.se

 

Website: hyperion-fp7.eulänk till annan webbplats